Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

BEROEPSGEHEIM

Huisarts mag gesprek met familielid van patiënt weigeren

Bep wil met de huisarts van zus Mia in gesprek. De familie maakt zich ernstige zorgen over haar. Mia weet niet dat haar zus om dit gesprek heeft gevraagd. De huisarts weigert en Bep dient een klacht tegen hem in. Wat zei de tuchtrechter? Meer...

PATIËNTENRECHTEN

Zorgvuldig handelen huisarts van minderjarige dochter?

Jenny verwijt huisarts Bos o.a. dat hij haar geen toestemming heeft gevraagd voor de behandeling van haar 14-jarige dochter Jip bij de POH-GGZ. Ook heeft hij geweigerd het medisch dossier van Jip aan haar te geven. Zijn de klachten terecht? Meer...

TUCHTRECHT

Klagen zonder toestemming mentor

Een patiënt wil een klacht indienen tegen een behandelaar. Hoe zit het als voor de patiënt mentorschap is ingesteld? Moet de mentor dan toestemming geven of kan de patiënt ook klagen als de mentor de klacht niet steunt? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Mag u een agressieve patiënt de deur wijzen?

Mag u de behandelingsovereenkomst met een patiënt opzeggen die, na eerdere voorvallen, tegen u zegt: “Voor mij mag je kapotvallen”? Hoe kunt u het beste handelen in zo’n geval? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Verlies de mentor niet uit het oog

Een huisarts moet zorgvuldig kennisnemen van het dossier van zijn voorganger en als de inhoud van het dossier hiertoe aanleiding geeft, hiermee actief aan de slag gaan. Wat speelde er onlangs bij de tuchtrechter? Meer...

PATIËNTENRECHTEN

Wat als de patiënt een onderzoeksuitslag niet opvraagt?

Behandelaren vragen regelmatig onderzoek aan bij (ernstige) klachten om een diagnose te kunnen stellen en daarop adequaat te kunnen handelen. Het is belangrijk goed te reageren op de uitslag. Wat is nu raadzaam om te doen? Meer...

RECHT

‘Informed consent’ en bewind, blijf communiceren!

Een tandarts behandelde een patiënte die onder bewind stond, en dat werd duurder dan begroot. Dat leverde hem een tuchtzaak op die gelukkig goed afliep. Goed dus om eens stil te staan bij bewindvoering. Wat moet u weten? Meer...

PATIËNTENRECHTEN

Achterhouden van het dossier na opvolging huisarts

Bij verandering van huisarts wordt het medisch dossier, inclusief de bewaarplicht, aan de nieuwe huisarts overgedragen. Dit is van belang voor de conti­­nuïteit van zorg aan de patiënt. Wat speelde er onlangs voor het tuchtcollege? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

De stand van zaken rondom ‘hoofdbehandelaarschap’

Het hoofdbehandelaarschap is binnen de zorg een actueel en veelbesproken onderwerp. Er zijn studies aan gewijd en ook in de rechtspraak komt het onderwerp veel terug. Wat moet u weten over de stand van zaken? Meer...

PATIËNTENRECHT

Wilt u mij niet? Kies een ander!

Een patiënte wenste niet behandeld te worden door de huisarts (in opleiding) omdat die een hoofddoek droeg en weigerde die hoofddoek af te doen. Hoe ziet de tuchtrechter dit? Meer...

Geactualiseerd op: 11.06.2021

Meer van Indicator

indicator