Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

GEZONDHEIDSRECHT

De nieuwe ‘Wet toetreding zorgaanbieders’

Uit de bezoeken van de inspectie in 2019 bleek 75% van de nieuwe zorgbedrijven (2.500) niet aan de wettelijke toetredingseisen te voldoen. Wat moet u nu al weten over de nieuwe ‘Wet toetreding zorgaanbieders’ die per 1 januari 2022 geldt? Meer...

PATIËNTENRECHT

Nieuwe handreiking voor overdracht patiëntendossier

Er is een nieuwe versie van de Handreiking Overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts van de KNMG en de LHV. Deze sluit beter aan bij de (meer digitale) praktijk. Wat moet u weten? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Uitvoerbaarheid wetgeving gedwongen zorg is een probleem

De nieuwe Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) en de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) zijn sinds 2020 van kracht. In dit artikel bespreken we de nieuwe Wvggz. Meer...

KLACHTEN EN GESCHILLEN

Ontbreken klachtenregeling en geen geschilleninstantie

Kan de ene vennoot in de praktijk worden aangeklaagd door een andere vennoot over het ontbreken van een adequate klachtenregeling en verplichte aansluiting bij een geschillencommissie? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Hoelang moet u zorgdossiers bewaren?

Sinds 1 januari 2020 is de bewaarplicht van zorgdossiers voor zorgverleners volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) niet langer 15, maar 20 jaar. Meer...

ADMINISTRATIE

Vermelden BIG-nummer in communicatie met patiënten

BIG-geregistreerde zorgverleners moeten hun BIG-nummer kunnen overleggen wanneer iemand daarom vraagt. Zij moeten het nummer op allerlei plekken vermelden, bijv. op hun website en in wachtruimtes. Wat gaat er nu veranderen? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Wat houdt de regietaak van de hoofdbehandelaar in?

De regietaak houdt in het kort in dat de hoofdbehandelaar ervoor zorgt dat alles wat de behandelaren doen op elkaar is afgestemd en gecoördineerd. En dat hij voor iedereen (ook de patiënt) het centrale aanspreekpunt is. Wat ging hier mis? Meer...

PATIËNTENRECHTEN

Elektronisch uitwisselen van medische gegevens

Patiënten/cliënten kunnen straks zelf gaan bepalen welke medici hun patiëntgegevens elektronisch met elkaar mogen delen. Ook moeten patiënten kunnen zien wie hun gegevens heeft bekeken. Wat is er nu nieuw? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Door uw naamplaatje ken ik u tenminste, dokter

Sommige hulpverleners vinden het niet prettig als zij tijdens hun werk altijd en overal herkenbaar zijn. Zij vinden hun privacy belangrijk en dragen daarom liever geen naamplaatje. Waarom u toch eens kritisch in uw praktijk moet kijken ... Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

De stand van zaken rondom ‘hoofdbehandelaarschap’

Het hoofdbehandelaarschap is binnen de zorg een actueel en veelbesproken onderwerp. Er zijn studies aan gewijd en ook in de rechtspraak komt het onderwerp veel terug. Wat moet u weten over de stand van zaken? Meer...

Geactualiseerd op: 11.06.2021

Meer van Indicator

indicator