Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

AANSPRAKELIJKHEID

Voorkom aansprakelijkheid voor afschalen van planbare zorg

Ook in deze tweede coronagolf blijkt helaas opnieuw dat het afschalen van reguliere/electieve zorg onvermijdelijk is. Vooral het gebrek aan (para)medisch personeel is daarvan de reden. Hoe voorkomt u nu aansprakelijkheid? Meer...

CORONA-UPDATE

Bonus van € 1.000 aanvragen

Op 1 oktober opent het loket voor de aanvraag van de veelbesproken bonus voor medewerkers in de zorg. Meer...

PATIËNTENRECHT

Nieuwe handreiking voor overdracht patiëntendossier

Er is een nieuwe versie van de Handreiking Overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts van de KNMG en de LHV. Deze sluit beter aan bij de (meer digitale) praktijk. Wat moet u weten? Meer...

richtlijn medicatiegegevens

Overdracht van medicatiegegevens in de keten herzien

Onlangs is de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten herzien. De herziening is uitgevoerd samen met veel koepelorganisaties, zoals huisartsen, specialisten, apothekers, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Wat is er nieuw? Meer...

Praktijkorganisatie

Leidraad hoe te handelen na calamiteiten

Ook al is de zorgkwaliteit goed en patiëntveilig, soms kan er toch een calamiteit plaatsvinden. De Leidraad ondersteuning na calamiteiten is opgesteld na interviews met patiënten en nabestaanden en biedt u handvatten. Wat zijn de aanbevelingen? Meer...

HANDREIKINGEN

Informatie aan de patiënt over e-health

Onlangs is er een nieuwe handreiking verschenen van de Federatie Medisch Specialisten over de per 1 januari 2018 geïntroduceerde e-consulten in de medisch specialistische zorg. Wat is goed om daar nu over te weten? Meer...

REGLEMENTEN

Nieuw ‘Modelreglement Functioneringsvraag’ specialisten

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft een nieuw ‘Modelreglement Functioneringsvraag’ uitgegeven. Dit reglement voorziet in een zorgvuldige procedure rondom het onderzoek naar mogelijk disfunctioneren. Wat is er nieuw? Meer...

HANDLEIDING

Handleiding over calamiteitenmeldingen

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) is voorstander van het openbaar maken van calamiteitenrapportages. Voorwaarde daarbij is wel dat de gegevens geanonimiseerd worden. Het gaat immers om het leerproces. Wat speelt er nu? Meer...

RICHTLIJNEN

Verplichte overdracht van gegevens kwetsbare ouderen

Sinds enige tijd toetst de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) of ziekenhuizen patiëntengegevens zorgvuldig overdragen. Daarbij richt de IGZ zich vooral op de overdracht van gegevens van kwetsbare ouderen. Wat moet u weten? Meer...

RICHTLIJNEN EN PROTOCOLLEN

Wie is de eindverantwoordelijke?

Begin dit jaar is een belangrijke ‘Handreiking’ uitgebracht om problemen bij samenwerking te voorkomen. Wat is de betekenis van deze ‘Handreiking’, wie is eindverantwoordelijk en aanspreekbaar? Meer...

Geactualiseerd op: 07.05.2021

Meer van Indicator

indicator