Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

BEROEPSPRAKTIJK

Nieuwe handreikingen over inzagerecht

Per 1 januari 2020 is er een aantal wijzigingen in de WGBO ingegaan. Het gaat onder andere om inzage door nabestaanden in het medisch dossier van een overleden patiënt. Recentelijk is hierover een nieuwe handreiking gepubliceerd. Wat houdt deze in? Meer...

PRAKTIJKORGANISATIE

Dossiervoering na praktijkoverdracht

Het medisch dossier van Joke is na beëindiging van de praktijk van haar huisarts niet terechtgekomen bij de praktijkopvolger en haar nieuwe huisarts. Zij diende daarover een klacht in. Hoe kunt u zo’n klacht voorkomen? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Hoelang moet u zorgdossiers bewaren?

Sinds 1 januari 2020 is de bewaarplicht van zorgdossiers voor zorgverleners volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) niet langer 15, maar 20 jaar. Meer...

HANDREIKINGEN

Informatie aan de patiënt over e-health

Onlangs is er een nieuwe handreiking verschenen van de Federatie Medisch Specialisten over de per 1 januari 2018 geïntroduceerde e-consulten in de medisch specialistische zorg. Wat is goed om daar nu over te weten? Meer...

RICHTLIJNEN

Op tijd praten over het levenseinde

Patiënten bespreken wensen omtrent hun levenseinde niet alleen met hun arts, maar ook met de notaris. Alleen weten beide professionals vaak niet wat er bij de ander is vastgelegd. Hoe kan de nieuwe handreiking nu helpen? Meer...

RICHTLIJN

Richtlijn ter ondersteuning van inzage in het H-EPD

Met de inwerkingtreding van de ‘Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens’ dit jaar, moeten alle Nederlanders vanaf medio 2020 digitale inzage kunnen hebben in het elektronisch patiëntendossier van de huisarts (H-EPD). Meer...

PATIËNTENRECHTEN

Elektronisch uitwisselen van medische gegevens

Patiënten/cliënten kunnen straks zelf gaan bepalen welke medici hun patiëntgegevens elektronisch met elkaar mogen delen. Ook moeten patiënten kunnen zien wie hun gegevens heeft bekeken. Wat is er nu nieuw? Meer...

PATIËNTENRECHTEN

Achterhouden van het dossier na opvolging huisarts

Bij verandering van huisarts wordt het medisch dossier, inclusief de bewaarplicht, aan de nieuwe huisarts overgedragen. Dit is van belang voor de conti­­nuïteit van zorg aan de patiënt. Wat speelde er onlangs voor het tuchtcollege? Meer...

RICHTLIJNEN & PROTOCOLLEN

Mondje dicht tegen de politie ...

In februari 2012 is er een nieuwe KNMG-handreiking ‘Beroepsgeheim en politie/justitie’ verschenen. Deze handreiking biedt houvast bij dilemma’s rond het beroepsgeheim in relatie tot politie en justitie. Wat moet u daarvan weten? Meer...

PATIËNTENRECHT

Eerst betalen ...

In het bedrijfsleven is het gebruikelijk om spullen pas (terug) te geven, als er betaald is. Mag u het patiëntendossier achterhouden zolang er niet betaald is? Meer...

Geactualiseerd op: 11.06.2021

Meer van Indicator

indicator