Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 7 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

BEROEPSPRAKTIJK

Nieuwe handreikingen over inzagerecht

Per 1 januari 2020 is er een aantal wijzigingen in de WGBO ingegaan. Het gaat onder andere om inzage door nabestaanden in het medisch dossier van een overleden patiënt. Recentelijk is hierover een nieuwe handreiking gepubliceerd. Wat houdt deze in? Meer...

richtlijn medicatiegegevens

Overdracht van medicatiegegevens in de keten herzien

Onlangs is de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten herzien. De herziening is uitgevoerd samen met veel koepelorganisaties, zoals huisartsen, specialisten, apothekers, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Wat is er nieuw? Meer...

HANDREIKINGEN

Informatie aan de patiënt over e-health

Onlangs is er een nieuwe handreiking verschenen van de Federatie Medisch Specialisten over de per 1 januari 2018 geïntroduceerde e-consulten in de medisch specialistische zorg. Wat is goed om daar nu over te weten? Meer...

RICHTLIJNEN

Verplichte overdracht van gegevens kwetsbare ouderen

Sinds enige tijd toetst de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) of ziekenhuizen patiëntengegevens zorgvuldig overdragen. Daarbij richt de IGZ zich vooral op de overdracht van gegevens van kwetsbare ouderen. Wat moet u weten? Meer...

BEROEPSPRAKTIJK

Wie is hier nu de hoofdbehandelaar?

De ‘Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg’ zal in de toekomst steeds meer worden gebruikt als toetsingsinstrument. Wat zei de tuchtrechter daar nu over? Meer...

RICHTLIJNEN EN PROTOCOLLEN

Wie is de eindverantwoordelijke?

Begin dit jaar is een belangrijke ‘Handreiking’ uitgebracht om problemen bij samenwerking te voorkomen. Wat is de betekenis van deze ‘Handreiking’, wie is eindverantwoordelijk en aanspreekbaar? Meer...

SAMENWERKING

Wie is verantwoordelijk?

Steeds vaker zijn bij de behandeling van een patiënt meerdere zorgverleners betrokken. Voor de samenwerking is nu een ‘Handreiking’ verschenen. Meer...

Geactualiseerd op: 14.05.2021

Meer van Indicator

indicator