Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

Praktijkorganisatie

Leidraad hoe te handelen na calamiteiten

Ook al is de zorgkwaliteit goed en patiëntveilig, soms kan er toch een calamiteit plaatsvinden. De Leidraad ondersteuning na calamiteiten is opgesteld na interviews met patiënten en nabestaanden en biedt u handvatten. Wat zijn de aanbevelingen? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Inzage door nabestaande in dossier overledene

Volgens de wet hebben nabestaanden recht op inzage in en een kopie van het dossier van de overledene als deze daarvoor toestemming heeft gegeven. Deze bepaling wijzigt. Hoe liep de rechter in Den Haag daar onlangs op vooruit? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Hoe te handelen na een incident?

U kunt als arts te maken krijgen met zorg die anders loopt of door de patiënt anders wordt ervaren dan bedoeld. Het kan bijv. gaan om een complicatie, een fout of te hoog gespannen verwachtingen van de patiënt. Hoe dan te handelen? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Inzage in dossier van uw patiënt door nabestaanden

Mag u inzage geven in het dossier van uw patiënt op verzoek van een nabestaande die meent dat hij door zijn demente moeder ten onrechte is benadeeld in haar onlangs gewijzigde testament? Meer...

RICHTLIJN

Richtlijn ter ondersteuning van inzage in het H-EPD

Met de inwerkingtreding van de ‘Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens’ dit jaar, moeten alle Nederlanders vanaf medio 2020 digitale inzage kunnen hebben in het elektronisch patiëntendossier van de huisarts (H-EPD). Meer...

RICHTLIJNEN

De Wkkgz en incidenten

Het overkomt iedere zorgverlener wel eens dat een patiënt niet tevreden is over de behandeling. En helaas gaat er wel eens iets mis, dokters zijn uiteindelijk ook maar mensen. Wat is er nieuw over het melden van incidenten? Meer...

GEzONDHEIDSRECHT

Hoe omgaan met uw beroepsgeheim?

In deze tijd van openheid, mondigheid en overheidsbemoeienis ligt het medisch beroepsgeheim onder vuur. Hoe geeft de factsheet ‘Medisch beroepsgeheim’ hier nu antwoorden op? Meer...

BEROEPSPRAKTIJK

Hoe zit het met het beroepsgeheim?

Als hulpverlener moet u zwijgen over alles wat tijdens uw beroepsuitoefening over een patiënt bekend wordt. Maar wanneer mag u wél informatie verstrekken? Wat zijn de uitzonderingen op het beroepsgeheim? Meer...

RICHTLIJNEN EN PROTOCOLLEN

Wie is de eindverantwoordelijke?

Begin dit jaar is een belangrijke ‘Handreiking’ uitgebracht om problemen bij samenwerking te voorkomen. Wat is de betekenis van deze ‘Handreiking’, wie is eindverantwoordelijk en aanspreekbaar? Meer...

SAMENWERKING

Wie is verantwoordelijk?

Steeds vaker zijn bij de behandeling van een patiënt meerdere zorgverleners betrokken. Voor de samenwerking is nu een ‘Handreiking’ verschenen. Meer...

Geactualiseerd op: 17.06.2021

Meer van Indicator

indicator