Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

ARBEIDSRELATIES

Zomaar loonheffing inhouden bij zzp’er?

Meer...

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST

Wat moet u regelen bij uitdiensttreding?

Bij uitdiensttreding van een werknemer kan deze nog wat van u te vorderen hebben. Omgekeerd kunt u ook nog wat van uw werknemer te vorderen hebben. Kunt u dit verwerken in de laatste loonbetaling, en hoe doet u dit dan? Meer...

LOON

Onder ‘loon’ valt fiscaal méér dan u soms denkt ...

Loon is belast voor de loonheffingen. Dat lijkt helder, maar is het toch niet. Heel veel betalingen die u aan een (oud-)werknemer doet en die u zelf wellicht helemaal niet ervaart als loon, moet u toch als loon behandelen. Hoe zit dat? Meer...

LOONHEFFING

Advocaat en outplacement belastingvrij vergoeden?

Voor de invoering van de WKR was het mogelijk om kosten van een advocaat of kosten van outplacement van een werknemer die min of meer vrijwillig uit dienst ging, belastingvrij te betalen. Hoe is het sinds de invoer van de WKR? Meer...

LOONHEFFING

Whk-beschikking controleren!

Meer...

LOONHEFFING

Tijdig voorbereid op de werkkostenregeling?

In 2011, 2012 en 2013 mocht en mag u nog kiezen of u het oude stelsel volgt of dat u gaat voor de werkkostenregeling (WKR). Vanaf 2014 (dus over pakweg 21 maanden) heeft u dus geen keuze meer. Hoe zorgt u dat u voorbereid bent? Meer...

LOONHEFFING

Schadevergoeding aan uw werknemer, belast?

Meer...

ONTSLAGVERGOEDING

Verkapte VUT? 52% loonheffing!

Als uw werknemer van 55 jaar of ouder met een ontslagvergoeding vertrekt, kunt u een eindheffing van 52% voor uw kiezen krijgen. Hoe voorkomt u dat? Meer...

LOONBELASTING & PREMIES

Stagiair en kleinebanenregeling?

Meer...

Geactualiseerd op: 24.01.2020

Meer van Indicator

indicator