Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

ARBEIDSOVEREENKOMST

Hoe geeft u de informatieplicht van de AVG vorm?

Als werkgever moet u allerlei persoonsgegevens verwerken en dat raakt natuurlijk de privacy van uw werknemers en dus de AVG. Kan een privacyreglement u daarbij helpen? Hoe gebruikt u dit in de praktijk? Meer...

PERSONEELSDOSSIER

Een digitaal of fysiek dossier, wat maakt het uit?

Het zou eigenlijk niet uit moeten maken of u een fysiek of een digitaal personeelsdossier hanteert. In een personeelsdossier bewaart u immers die gegevens die u nodig heeft. Hoe zit dat? Wat heeft de Belastingdienst daarmee te maken? Meer...

WERKWIJZE UWV

Digitaal post ontvangen van het UWV?

Meer...

LOON

Wat moet u vanaf 2017 op de loonstrook vermelden?

De eerste keer bent u verplicht een loonstrook op papier of digitaal te verstrekken. Daarna hoeft dat pas weer als de gegevens wijzigen. Doet u dat evengoed bij iedere salarisbetaling, wat moet daar dan op vermeld staan vanaf 2017? Meer...

LOONSTROOK

Nieuwe loonstrook vanaf 2016?

Met ingang van 2016 bent u verplicht om in bepaalde gevallen de kostenvergoeding van werknemers op de loonstrook te specificeren. Hoe zit dat? Meer...

LOONADMINISTRATIE

De jaaropgave 2014

Net als ieder jaar moet u uw werknemers na afloop van het jaar een jaaropgave geven en de gegevens per werknemer versturen aan de Belastingdienst. Hoe zorgt u ervoor dat alles correct is? Meer...

LOON

Digitale loonstrook iets voor u?

Meer...

LOONADMINISTRATIE

BSN-nummers een probleem?

U heeft er ongetwijfeld al over gelezen: het burgerservicenummer (BSN) vervangt in 2006 het sofinummer. Wat is de stand van zaken? Meer...

LOONKOSTEN

Die loonstrook kan goedkoper

Iedere maand of iedere vier weken verzendt u loonstrookjes. Wat dat kost, hoeven wij u niet te vertellen. Wel dat het goedkoper kan. Maar hoe? Meer...

GOED OM TE WETEN

Foutje salarisverwerker

Meer...

Geactualiseerd op: 04.12.2019

Meer van Indicator

indicator