Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

WOZ

Wie heeft er belang bij WOZ-waarde?

Zoals bekend, wordt de WOZ-waarde van woningen jaarlijks vastgesteld. Niet alleen de eigenaar van een woning heeft echter belang bij deze WOZ-waarde. Meer...

WOZ

Welke gegevens kunt u bij de gemeente opvragen?

De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat een gemeente grondstaffels moet verstrekken zodat u de WOZ-waarde goed kunt beoordelen. Met deze uitspraak in de hand kunt u nu ook andere gegevens opvragen bij de gemeente. Hoe zit dat? Meer...

WOZ

WOZ-waardering, huurprijs supermarkt niet bruikbaar

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde onlangs dat de huurprijs die een supermarkteigenaar betaalde, niet bruikbaar is voor de WOZ-waardering. Wat moet u hierover weten? Meer...

WOZ

Welke huur bepaalt de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde van niet-woningen kan bepaald worden via de huuropbrengst. Moeten we daarbij uitgaan van de actuele huuropbrengst of mag dat niet zomaar? Wat vond de rechter hierbij onlangs nog van belang? Meer...

WOZ

WOZ-waarde woningen van de buren gratis opvragen

Aan het begin van het jaar valt de nieuwe WOZ-beschikking weer op de mat. Het is nu een stuk eenvoudiger om te checken of de WOZ-waarde van uw woning overeenkomt met die van de buren. Hoe zit dat? Meer...

WOZ

Afwijkende huur voor WOZ-waarde bedrijfspand?

De WOZ-waarde van een bedrijfspand kan worden bepaald aan de hand van de betaalde huur. In sommige gevallen mag de gemeente daarvan echter afwijken. Wanneer is dat en wat is dan bepalend? Waar moet u in dat geval op letten? Meer...

WOZ

Verruiming openbaarheid WOZ-waarde woningen

Er is onlangs een nieuwe wet aangenomen inzake het openbaar maken van de WOZ-waarde van woningen. Deze wet treedt op 1 oktober 2016 in werking. Wat moet u daarvan weten? Meer...

WOZ

Aankoopprijs verhuurd winkelcomplex en WOZ-waarde

Voor de rechter in Den Haag speelde onlangs een interessante procedure over de WOZ-waarde van een verhuurd winkelcomplex dat omstreeks de waardepeildatum is aangekocht. Wat speelde er? Meer...

WOZ

Wat is waardedrukkend voor de Wet WOZ?

Er wordt heel wat geprocedeerd over waardedrukkende factoren voor de WOZ-waarde van onroerende zaken. Welke feiten en omstandigheden kunnen nu leiden tot een lagere WOZ-waarde? Waar moet u rekening mee houden? Meer...

WOZ

Te hoge waarde altijd aanpassen

De Hoge Raad heeft onlangs bepaald dat de gemeente bij een bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde, de bezwaardrempel niet meer mag toepassen. Meer...

Geactualiseerd op: 05.12.2019

Meer van Indicator

indicator