Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

WOZ

Eigen huur- of verkoopcijfer en WOZ-waarde bedrijfspand

Rechtbank Rotterdam heeft onlangs nog eens bevestigd dat als er sprake is van een recent eigen huurcijfer, de gemeente dan bij de WOZ-waardering geen gebruik (meer) mag maken van verkoopcijfers van andere panden. Hoe zit dat? Meer...

WOZ

Zelfde soort panden, dezelfde WOZ-waarde

Hof Den Haag besliste enige tijd geleden dat appartementen in hetzelfde gebouw dezelfde WOZ-waarde moeten hebben. Ook Rechtbank Noord-Holland volgt deze visie en geeft hierop een duidelijke toelichting. Wat speelde er? Meer...

WOZ

Lagere WOZ-waarde door strijd met gelijkheidsbeginsel

Hof Den Haag heeft onlangs geoordeeld dat de WOZ-waarde van een appartement moet worden verlaagd, omdat de andere appartementen in het flatgebouw een lagere WOZ-waarde hebben. Wat moet u hierover weten? Meer...

WOZ

WOZ-waarde kantoorpand, beleggingsverkoop bruikbaar?

Uit een recente uitspraak van het Hof Amsterdam blijkt dat een beleggingsverkoop een goede indicatie kan geven voor het vaststellen van de WOZ-waarde van een kantoorpand. Hoe zit dat? Waar moet u rekening mee houden? Meer...

WOZ

Huurkortingen van invloed op de WOZ-waarde

Ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft onlangs een interessante uitspraak gedaan over de invloed van huurkortingen op de WOZ-waarde van bedrijfspanden. Wat speelde er? Hoe kunt u daarmee uw voordeel doen? Meer...

WOZ

WOZ-waarde en koopprijs woning

Om een juiste WOZ-waarde vast te stellen, houden gemeenten alle verkooptransacties in de gaten. Onlangs oordeelde de rechter dat een eigen aankoopprijs leidend is. Andere verkoopcijfers speelden in dat geval geen rol. Meer...

WOZ

WOZ-waarde nieuwbouwwoning

Meer...

Geactualiseerd op: 03.07.2020

Meer van Indicator

indicator