Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

UW RAADSMAN

Invloed erfpacht op WOZ-waarde woningen

In delen van Nederland (met name Amsterdam) komt erfpacht nog veel voor. Daarbij is de grond in bezit van de gemeente en betaalt de woningeigenaar een jaarlijkse vergoeding (canon). Welke invloed heeft dit op de WOZ-waardering? Meer...

WOZ

WOZ-waarde bouwgrond, incl. of excl. btw?

Voor een ondernemer is de btw doorgaans een aftrekpost bij de aankoop van een stuk bouwgrond. Maakt dit nog uit voor de WOZ-waardering? Wat heeft de rechter hierover onlangs beslist? Meer...

WOZ

WOZ-waarde en koopprijs woning

Om een juiste WOZ-waarde vast te stellen, houden gemeenten alle verkooptransacties in de gaten. Onlangs oordeelde de rechter dat een eigen aankoopprijs leidend is. Andere verkoopcijfers speelden in dat geval geen rol. Meer...

UW RAADSMAN

WOZ-waarde in- of exclusief btw?

Een veelvoorkomende vraag is of de gemeente de WOZ-waarde van een onroerende zaak inclusief of exclusief btw moet vaststellen. Het antwoord op deze vraag is niet simpelweg ja of nee. Hoe zit dat? Meer...

IN DE KIJKER

Wat is waardedrukkend voor de WOZ-waarde?

In het eerste kwartaal van 2012 ontvangt u van de gemeente het aanslagbiljet OZB met daarop ook de WOZ-waarde van uw pand(en). De peildatum is 1 januari 2011. Wat als deze waarde een flink stuk hoger is dan u had verwacht? Meer...

WOZ

Bepaling WOZ-waarde op bedrijfswaarde

De Hoge Raad heeft onlangs een belangrijke uitspraak gedaan die met name interessant is voor de WOZ-waardering van niet-woningen. Het ging daarbij om de waardering op de lagere bedrijfswaarde. Wat speelt er? Meer...

WOZ

Er leiden vele wegen naar de WOZ-waarde

Er wordt de laatste tijd heel wat afgeprocedeerd over de waarderingsmethodes die door de gemeente gebruikt worden voor het vaststellen van de WOZ-waarde. Wat speelt er bij bijzonder vastgoed? Waar moet u op letten? Meer...

WOZ

Nattevingerwerk?

Uw cliënt heeft de OZB-aanslag voor zijn bedrijfspand ontvangen. De door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde is volgens hem veel te hoog. Welke taxatiemethode gebruikt u om de WOZ-waarde te controleren? Meer...

Geactualiseerd op: 24.01.2020

Meer van Indicator

indicator