Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

WOZ

Welke gegevens kunt u bij de gemeente opvragen?

De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat een gemeente grondstaffels moet verstrekken zodat u de WOZ-waarde goed kunt beoordelen. Met deze uitspraak in de hand kunt u nu ook andere gegevens opvragen bij de gemeente. Hoe zit dat? Meer...

WOZ

WOZ-waardering, huurprijs supermarkt niet bruikbaar

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde onlangs dat de huurprijs die een supermarkteigenaar betaalde, niet bruikbaar is voor de WOZ-waardering. Wat moet u hierover weten? Meer...

WOZ

Eigen huurcijfer door investeringen niet bruikbaar

De gemeente kan de WOZ-waarde van een bedrijfspand vaststellen aan de hand van huurprijzen: de huurkapitalisatiemethode. De rechter heeft hierover onlangs een interessante uitspraak gedaan. Wat speelde er? Meer...

WOZ

Afwijkende huur voor WOZ-waarde bedrijfspand?

De WOZ-waarde van een bedrijfspand kan worden bepaald aan de hand van de betaalde huur. In sommige gevallen mag de gemeente daarvan echter afwijken. Wanneer is dat en wat is dan bepalend? Waar moet u in dat geval op letten? Meer...

UW RAADSMAN

WOZ-waarde in- of exclusief btw?

Een veelvoorkomende vraag is of de gemeente de WOZ-waarde van een onroerende zaak inclusief of exclusief btw moet vaststellen. Het antwoord op deze vraag is niet simpelweg ja of nee. Hoe zit dat? Meer...

WOZ

Aankoopprijs verhuurd winkelcomplex en WOZ-waarde

Voor de rechter in Den Haag speelde onlangs een interessante procedure over de WOZ-waarde van een verhuurd winkelcomplex dat omstreeks de waardepeildatum is aangekocht. Wat speelde er? Meer...

WOZ

Aankomende bestemmingswijziging; een toestand!

Mevrouw Groen heeft haar natuurgeneeskundige praktijk gevestigd in een pand zonder woonbestemming. Het nieuwe bestemmingsplan zal waarschijnlijk voorzien in een woonbestemming. Wat betekent dit voor de WOZ-waarde? Meer...

WOZ

Er leiden vele wegen naar de WOZ-waarde

Er wordt de laatste tijd heel wat afgeprocedeerd over de waarderingsmethodes die door de gemeente gebruikt worden voor het vaststellen van de WOZ-waarde. Wat speelt er bij bijzonder vastgoed? Waar moet u op letten? Meer...

Geactualiseerd op: 04.12.2019

Meer van Indicator

indicator