Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

UW RAADSMAN

Invloed erfpacht op WOZ-waarde woningen

In delen van Nederland (met name Amsterdam) komt erfpacht nog veel voor. Daarbij is de grond in bezit van de gemeente en betaalt de woningeigenaar een jaarlijkse vergoeding (canon). Welke invloed heeft dit op de WOZ-waardering? Meer...

WOZ

Huurkortingen van invloed op de WOZ-waarde

Ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft onlangs een interessante uitspraak gedaan over de invloed van huurkortingen op de WOZ-waarde van bedrijfspanden. Wat speelde er? Hoe kunt u daarmee uw voordeel doen? Meer...

WOZ

Verkoop pand aan zakenrelatie en de WOZ-waarde

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs geoordeeld dat de verkoop van een hotel aan een zakenrelatie bruikbaar is voor de WOZ-waardering. Wat speelde er? Wat kunt u uit deze zaak leren? Meer...

WOZ

WOZ-waarde recreatiewoning, inclusief voorzieningen?

Bij de rechter speelde onlangs een procedure over de vraag of de waarde van infrastructurele voorzieningen op een vakantiepark meetelt bij de WOZ-waarde van een recreatiewoning. Waar moet u rekening mee houden? Meer...

WOZ

WOZ-waardering, huurprijs supermarkt niet bruikbaar

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde onlangs dat de huurprijs die een supermarkteigenaar betaalde, niet bruikbaar is voor de WOZ-waardering. Wat moet u hierover weten? Meer...

WOZ

Risico leegstand bij verhuur

Meer...

UW RAADSMAN

WOZ-waardering bedrijfspand, gemeente teruggefloten

De gemeente kan bij de WOZ-waardering van bedrijfsonroerend goed verschillende waarderingsmethoden hanteren. Zo kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van de bedrijfsresultaten van de onderneming. Hoe zit dat? Meer...

WOZ

Aankoopprijs verhuurd winkelcomplex en WOZ-waarde

Voor de rechter in Den Haag speelde onlangs een interessante procedure over de WOZ-waarde van een verhuurd winkelcomplex dat omstreeks de waardepeildatum is aangekocht. Wat speelde er? Meer...

WOZ

Er leiden vele wegen naar de WOZ-waarde

Er wordt de laatste tijd heel wat afgeprocedeerd over de waarderingsmethodes die door de gemeente gebruikt worden voor het vaststellen van de WOZ-waarde. Wat speelt er bij bijzonder vastgoed? Waar moet u op letten? Meer...

Geactualiseerd op: 13.12.2019

Meer van Indicator

indicator