Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

WOZ

Tot hoelang is eigen verkoopcijfer bruikbaar?

Binnenkort vallen de WOZ-beschikkingen weer op de deurmat. De rechter heeft onlangs een interessante uitspraak gedaan over het gebruik van het eigen verkoopcijfer van een woning bij de vaststelling van de WOZ-waarde. Wat speelt er? Meer...

WOZ

WOZ-waarde en koopprijs woning

Om een juiste WOZ-waarde vast te stellen, houden gemeenten alle verkooptransacties in de gaten. Onlangs oordeelde de rechter dat een eigen aankoopprijs leidend is. Andere verkoopcijfers speelden in dat geval geen rol. Meer...

WOZ

Verruiming openbaarheid WOZ-waarde woningen

Er is onlangs een nieuwe wet aangenomen inzake het openbaar maken van de WOZ-waarde van woningen. Deze wet treedt op 1 oktober 2016 in werking. Wat moet u daarvan weten? Meer...

UW RAADSMAN

WOZ-waarde in- of exclusief btw?

Een veelvoorkomende vraag is of de gemeente de WOZ-waarde van een onroerende zaak inclusief of exclusief btw moet vaststellen. Het antwoord op deze vraag is niet simpelweg ja of nee. Hoe zit dat? Meer...

WOZ

In de toekomst kijken?

Meer...

WOZ

Alsnog bezwaar WOZ-aanslag 2010

Rond deze tijd ontvangt u de WOZ-beschikking 2011 van de gemeente. De waardepeildatum is 1 januari 2010. Waar moet u nu op letten? Meer...

WOZ

Nog bezwaar maken?

De meeste WOZ-beschikkingen voor woningen zijn eind februari verstuurd. Het einde van de bezwaartermijn komt dus in zicht. Waar moet u op letten? Meer...

WOZ

Het belang van de WOZ-waarde neemt toe in 2010

Voor 2010 zijn er diverse fiscale wetsvoorstellen in behandeling waarbij het belang van de WOZ-waarde in andere wetten toeneemt. Hierna volgen enkele in het oog springende veranderingen. Meer...

WOZ

Aankomende bestemmingswijziging; een toestand!

Mevrouw Groen heeft haar natuurgeneeskundige praktijk gevestigd in een pand zonder woonbestemming. Het nieuwe bestemmingsplan zal waarschijnlijk voorzien in een woonbestemming. Wat betekent dit voor de WOZ-waarde? Meer...

Geactualiseerd op: 24.01.2020

Meer van Indicator

indicator