Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

WOZ

Zelfde soort panden, dezelfde WOZ-waarde

Hof Den Haag besliste enige tijd geleden dat appartementen in hetzelfde gebouw dezelfde WOZ-waarde moeten hebben. Ook Rechtbank Noord-Holland volgt deze visie en geeft hierop een duidelijke toelichting. Wat speelde er? Meer...

UW RAADSMAN

Invloed erfpacht op WOZ-waarde woningen

In delen van Nederland (met name Amsterdam) komt erfpacht nog veel voor. Daarbij is de grond in bezit van de gemeente en betaalt de woningeigenaar een jaarlijkse vergoeding (canon). Welke invloed heeft dit op de WOZ-waardering? Meer...

WOZ

Tellen zonnepanelen nu wel of niet mee?

Eind 2018 is er veel discussie in de Tweede Kamer geweest over de vraag of gemeenten zonnepanelen moeten meenemen in de WOZ-waardering. Hoe zit dat? Wat is de huidige stand van zaken? Meer...

WOZ

WOZ-waarde en koopprijs woning

Om een juiste WOZ-waarde vast te stellen, houden gemeenten alle verkooptransacties in de gaten. Onlangs oordeelde de rechter dat een eigen aankoopprijs leidend is. Andere verkoopcijfers speelden in dat geval geen rol. Meer...

WOZ

WOZ-waarde woningen van de buren gratis opvragen

Aan het begin van het jaar valt de nieuwe WOZ-beschikking weer op de mat. Het is nu een stuk eenvoudiger om te checken of de WOZ-waarde van uw woning overeenkomt met die van de buren. Hoe zit dat? Meer...

WOZ

Gebonden aan waarde op de WOZ-beschikking

Zoals bekend, is de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde van uw pand ook van belang voor de belastingheffing. De rechter heeft nog eens bevestigd dat de fiscus niet mag afwijken van deze WOZ-waarde. Wat speelde er? Meer...

WOZ

Te hoge waarde altijd aanpassen

De Hoge Raad heeft onlangs bepaald dat de gemeente bij een bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde, de bezwaardrempel niet meer mag toepassen. Meer...

WOZ

Maar één referentiewoning?

Meer...

Geactualiseerd op: 24.01.2020

Meer van Indicator

indicator