Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

VERKOOP

Niet vergeten de volmachtgever te informeren

Uit een recente procedure blijkt dat als de eigenaar van een onroerende zaak voor de eigendomsoverdracht een volmacht heeft afgegeven, deze eigenaar toch een concept van de leveringsakte moet ontvangen. Wat leren we hiervan voor de praktijk? Meer...

VERKOOP

Verkoopvolmacht goed controleren

In de praktijk wordt er bij de overdracht van een woning geregeld met een verkoopvolmacht gewerkt. Uit een uitspraak van de Geschillencommissie Notariaat blijkt hoe belangrijk het is om te controleren dat de verkoper enig eigenaar is. Meer...

VERKOOP

Verkoop van gronden, oppervlaktes zijn slechts indicatief

Een koper die veel geld betaalt voor een stuk (bouw)grond, wil natuurlijk geleverd krijgen wat hij gekocht heeft. Maar wat gebeurt er als er na de levering wordt vastgesteld dat het gekochte kleiner is dan de leveringsakte aangeeft? Meer...

VERKOOP

Aanpassing akte na mededeling makelaar?

Een notaris past een bepaling in een akte aan na overleg met de makelaar van de verkoper. De notaris wordt daarover door de rechter op de vingers getikt. Welke les zit daar voor u als makelaar in? Meer...

IN DE KIJKER

Voorkeursrecht van koop ‘zoek’, notaris aansprakelijk?

Nadat de overdracht van een perceel grond heeft plaatsgevonden, komt aan het licht dat een andere partij een voorkeursrecht van koop ten aanzien van het perceel had. Is de notaris aansprakelijk? Wat besliste de rechter? Meer...

VERKOOP

Feitelijke omschrijving in leveringsakte gaat voor

Bij koop en verkoop van onroerende zaken ontstaat soms strijd over het antwoord op de vraag wat er nu eigenlijk precies verkocht is, zeker als de akte tegenstrijdigheden bevat. Twee recente rechterlijke uitspraken bieden houvast. Meer...

VERKOOP

Bodemverontreiniging? Niet bekend!

Bij de verkoop van een pand is afgesproken dat de verkoper niet aansprakelijk is voor verontreiniging, ‘tenzij hij daarmee bekend was’. Wat zegt de rechter hierover? Meer...

VERKOOP

Maar het staat toch zwart-op-wit?

Als makelaar moet u van alle markten thuis zijn. U moet kunnen onderhandelen, iets van bouwtechniek, maar ook van juridische zaken weten. Zo moest een collega laatst een ontbindende voorwaarde beoordelen. Wat speelde daarbij? Meer...

VERKOOP

Borg met de schrik vrijgekomen

Bij een verschil tussen de mondelinge afspraken van partijen en de tekst van de (notariële) akte, ontstaat er een onduidelijke situatie die weliswaar in dit geval goed uitpakte, maar ook heel anders had kunnen aflopen. Meer...

VERKOOP

ABC-transacties

Onroerende zaken worden regelmatig door middel van een zogenaamde ‘ABC-akte’ overgedragen. Er zijn dan drie partijen, twee koopovereenkomsten en één levering. Welke aandachtspunten spelen daarbij een rol? Meer...

Geactualiseerd op: 30.09.2020

Meer van Indicator

indicator