Meest recente adviezen

Zoekresultaat: 44566 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

BOER EN BEDRIJF

Afwijkende mestberekening?

Heeft u dieren en komt uw gebruiksnormenberekening niet uit? Heeft u staldieren? Dan kunt u wellicht gebruikmaken van de ‘brijvoercorrectie’. Het kan ook zijn dat er een stikstofgat of een bezinklaag is. Wat kunt u dan doen? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Droogte: groenbemester als veevoer?

Meer...

BOER EN BEDRIJF

Mogelijk vrijstelling fosfaatrechten voor zoogkoeien

Heeft u zoogkoeien met bijbehorend jongvee waarvoor u fosfaatrechten nodig heeft? Onlangs is de conceptvrijstellingsregeling voor fosfaatrechten gepubliceerd. Aan welke voorwaarden moet u voldoen? Wat zijn de gevolgen? Meer...

GEBOUW EN GROND

Hoe gaat verdeling landbouwgrond uit erfenis goed?

Hoe wordt landbouwgrond verdeeld als de erfgenamen het niet eens zijn? Wat speelde hierover recentelijk bij de rechter? Wat is er beslist? Hoe kan dat beter worden geregeld? Wat is goed om te weten? Meer...

VAR

Is mijn oude VAR nog te gebruiken?

Een opdrachtnemer vertelde aan onze abonnee dat zijn oude VAR best nog te gebruiken is, ondanks de ingevoerde Wet DBA. Onze lezer twijfelde daar echter aan en stelde ons die vraag. Wat denkt u zelf? Wij brengen helderheid ... Meer...

BOER EN BEDRIJF

Vrijstelling fosfaatrechten nieuw bedrijf?

Meer...

PERSONEEL

Compensatie bij ontslag na twee jaar ziek

Het wetsvoorstel dat de compensatie regelt voor de transitievergoeding bij een ontslag wegens langdurige ziekte, is definitief aangenomen. Hoe zit het nu? Meer...

AUTO

Heeft de trekhaak invloed op de bijtelling?

Uw auto van de zaak kunt u opleuken met tal van accessoires, van audio-installatie tot spoiler. Hebben deze invloed op de bijtelling? Wat nu als ze zijn aangeschaft voor privégebruik (bijv. een fietsendrager voor de vakantie)? Meer...

CONTRACT EN VOORWAARDEN

Afspraken over voldoening van koopprijs goed geregeld!

Op welke wijze kan de koopprijs voor een onderneming bij overdracht binnen de familiesfeer worden voldaan? Wat moet er zwart-op-wit worden vastgelegd? Wat speelde er recentelijk bij de rechter? Wat moet u hierover nu weten? Meer...

HANDREIKINGEN

Informatie aan de patiënt over e-health

Onlangs is er een nieuwe handreiking verschenen van de Federatie Medisch Specialisten over de per 1 januari 2018 geïntroduceerde e-consulten in de medisch specialistische zorg. Wat is goed om daar nu over te weten? Meer...

Geactualiseerd op: 21.09.2018

Meer van Indicator

indicator