Meest recente adviezen

Zoekresultaat: 48884 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

VERKOOP

Aandachtspunten bij overdracht appartementsrecht

Zoals bekend, gelden er bij de overdracht van een appartementsrecht andere aandachtspunten dan bij de overdracht van een woning. Denk bijv. aan het reservefonds van een Vereniging van Eigenaars (VvE) en de aansprakelijkheid voor schulden. Meer...

VERGUNNINGEN

Check regelmatig uw e-mail!

Stel, u geeft bij een aanvraag omgevingsvergunning aan dat u goed bereikbaar bent per e-mail. Dit betekent dat het college van B en W een besluit op uw vergunningaanvraag per e-mail mag toesturen. Maar hoe zit het dan met bezwaar, e.d.? Meer...

FINANCIERING

De verhuurhypotheek

Het komt regelmatig voor dat iemand een nieuwe woning koopt en zijn ‘oude’ woning wil gaan verhuren of dat uw cliënt een woning wil kopen voor de verhuur. Waar moet hij dan rekening mee houden? Wat kunt u hem adviseren? Meer...

IN DE KIJKER

In gebreke stellen, hoe hoort het ook alweer?

Een ingebrekestelling is kort gezegd een brief waarin wordt gevraagd om de gemaakte afspraken correct en binnen een bepaalde termijn na te komen. De juiste inhoud van deze brief en de termijn zijn daarbij heel belangrijk. Meer...

Kadaster

Alle publiekrechtelijke beperkingen naar één registratie

Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht om de publiekrechtelijke beperkingen over te zetten naar de Basisregistratie Kadaster publiekrechtelijke beperkingen (BRK-PB). Hoe zit dat? Wat betekent dit voor u als makelaar? Meer...

BEDRIJFSHUUR

Bankgarantie kwijt, wat nu?

Het is gebruikelijk dat de huurder van bedrijfsruimte bij aanvang van de huur een bankgarantie (of waarborgsom) verstrekt. Bij het inroepen van de bankgarantie of bij einde huur moet de bankgarantie geretourneerd worden. Wat als deze zoek is? Meer...

ENERGIE

Geluidseisen warmtepompen uitgesteld

Meer...

OVERDRACHTSBELASTING

Tarieven overdrachtsbelasting vanaf 1 januari 2021

Zoals u ongetwijfeld weet, zijn de tarieven in de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 ingrijpend gewijzigd. In dit artikel zetten we de tariefwijzigingen nog eens voor u een rij. Meer...

EIGENDOMSRECHTEN

Ooit wel eens gehoord van een spiegelsplitsing?

Zowel gemeenten als erfpachters kunnen een belang hebben bij omzetting van erfpacht naar volle eigendom. Het komt ook steeds vaker voor. Maar hoe gaat dat in zijn werk als er appartementsrechten gevestigd zijn op een erfpachtrecht? Meer...

Geactualiseerd op: 15.01.2021

Meer van Indicator

indicator